(H2020-IND-CE-2016-17- „Projekt Ô: demonstracija alata za planiranje i tehnologiju za kružnu, integriranu i simbiotsku upotrebu vode“)

Projektni partneri (IRIS srl; UNITO, Exergy i HSRW) su došli u posjet Galebu u Omiš kako bi vidjeli lokaciju i dobili više informacija o proizvodnim procesima u tekstilnoj industriji koji su usko povezani sa projektom O.

Sastanak je uspješno održan 03.06.2019. u Galebovim prostorijama sa sljedećim dnevnim redom:

  • Posjet Galebovim objektima te upoznavanje sa tvrtkom
  • Tehnološki aspekti otpadnih voda Galeba (Sveučilište u Torinu, Valter Maurino)
  • Poslovni aspekti kružne ekonomije (Exergy, Fernando Sanahuja)
  • Društveno-politički aspekti i angažman dionika oko primjene kružne vodene tehnologije (Sveučilište Rajna-Waal, HSRW – Alexander Gerber

Projekt je dio ICT4WATER-a Europske komisije

Ovaj projekt je dobio sredstva iz programa Europske unije H2020 programa u skladu sa sporazumom o potpori br. 776816