RAZVOJ MALOPRODAJNE MREŽE U HRVATSKOJ

Ukoliko  ste vlasnik prostora na frekventinim lokacijama ili isti imate u dugoročnom najmu nudimo Vam mogućnost suradnje na obostranu korist. Suradnju možemo ostvariti putem Ugovora o najmu ili putem Ugovora o franšiznom obliku suradnje.

Za više detalja molimo kontaktirajte nas na brojeve 021/434-724, 021/434-714 ili na e-mail adrese: julija.hrstic@galeb.hr i josip.vuksan@galeb.hr. Također, pogledajte prednosti ulaska u Galeb program za franšizere!