PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Najljepša novogodišnja želja

Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj „Najljepša novogodišnja želja“ raspisuje: Galeb d.d. (OIB: 74554924553), Punta 6, 21 000 Omiš, (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.
Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Galeb maloprodaja i web shopa.
Nagradni natječaj traje od 18.12.2017. do 31.12.2017.
Članak 3: PRAVILA SUDJELOVANJA
Pravila Natječaja, u nastavku Pravila, bit će objavljena na stranici http://galeb.hr/category/vijesti/ i na shop.galeb.hr. i Facebook stranici „Galeb Hrvatska“
Članak 4: NAGRADNI FOND
Fond nagrada sastoji se od tri nagrade, i to:
1. NAGRADA: Ljetovanje – 5 dana smještaja u mobilnoj kućici kapaciteta do 6 osoba u kampu Galeb Omiš- u periodu od 01.05. do 20.06. 2018.godine. (Dobitnik treba rezervirati 5 dana nagradnog smještaja u navedenom periodu najkasnije do 01.02.2018.godine, te u istom roku navesti i broj osoba koje će sa njime koristiti nagradni dobitak. Nagrada se odnosi na sami smještaj u koji nije uključen prijevoz, troškovi prijave, boravišne pristojbe, troškovi čišćenja i održavanja kućice, korištenje drugih sadržaja kampa niti konzumacija hrane i pića – koji se naplaćuju prema važećem cijeniku kampa Galeb – Omiš).
2. NAGRADA: Poklon bon u vrijednosti 3.000,00 kn iskoristiv u Galeb shopovima uključenima u nagradni natječaj.
3. NAGRADA: Poklon bon u vrijednosti 1.000,00 kn iskoristiv u Galeb shopovima uključenima u nagradni natječaj.
Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe, kupci, koji u periodu od 18.12. do 31.12. 2017.godine napišu i objave tekst u „komentar“ na temu „Najljepša novogodišnja želja“, označe Facebook stranicu „Galeb Hrvatska“ sa „SVIĐA MI SE“, te Instagram „Galeb Hrvatska“ sa „PRATIM“ i podjele svoju objavu javno na svom profilu.
Maloljetni sudionici su obvezni za slučaj da budu izabrani kao dobitnici prije preuzimanja nagrade dostaviti Organizatoru podatke i dokaze o osobi koja se dužna starati o maloljetniku kako bi istoj u ime i za račun maloljetnika mogla biti uručena nagrada.
Pravo sudjelovanja nemaju radnici Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).
Svaki sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala a posebno teksta NAJLJEPŠE NOVOGODIŠNJE ŽELJE u medijima, te na Oragnizatora bez naknade prenosi pravo korištenja teksta NAJLJEPŠE NOVOGODIŠNJE ŽELJE.
Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.
Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete, a koja šteta bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.
Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.
Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Svi prikupljeni #komentari“ ispravno napisani tekstovi „Želje“ ulaze u izbor komisije, koja će biti sastavljena od tri predstavnika Organizatora koji će izabrati tri najljepše želje za dobitnike nagrada, te za svaku od nagrada i po dva zamjenska dobitnika koji će moći ostvariti nagradu ukoliko se nagrada ne uspije uručiti dobitniku po pravilima iz ovih Pravila.
Imena dobitnika, biti će objavljeni na facebook stranici „Galeb Hrvatska i na internet stranici http://galeb.hr/ najkasnije do 10.01.2018.
Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.
Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE
Pobjednici natječaja, dobitnici, bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila ili preporučene pošte u roku od 10 dana od završetka natječaja.
Ukoliko sudionici u roku od 2 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenijeti na zamjenskog dobitnika koji će biti o dobitku obavješten na isti način i pod istim uvjetima kao i dobitnik.
Nakon uručene obavijesti dobitniku i propuštanja odgovora na istu prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene od strane Organizatora u članku 3. ovih Pravila.
Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.
Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane.
Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.
Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.
Članak 9: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem, odnosno popunjavanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki Galeb d.d. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti.
Sudionik natječaja prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora u skladu sa standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.
Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.
Galeb d.d. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.
Članak 10: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave, kao i prijave za koje se utvrdi da su sudionici u tekst NAJLJEPŠE NOVOGODIŠNJE ŽELJE upisali tekst koji nije njihov i kojim nemaju pravo raspolagati, smatrati će se nevažećima i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Članak 11: POREZI
Dobitnik nagradnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradama.
Članak 12: PRIHVAĆANJE PRAVILA
Svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.
Članak 13: TUMAČ PRAVILA
Glavni tumač ovih Pravila je Organizator.
Članak 14: PRAVNA NADLEŽNOST
Sudionici i Organizator su suglasni da će sve eventualne sporove proizašle iz ovih Pravila pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.
Članak 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Omiš, 18.12.2017.g.
Galeb d.d.